Thông tin liên hệ

Văn phòng: SHIMAX VIET NAM
 73A Hoàng Diệu -P. Linh Trung-Q.Thủ Đức- Tp.HCM
É Tel : 8428-2246 8080
Ê Fax : 848-3720 5369
È Mobile : 0967 63 73 78
Email : kinhdoanh@shimaxvietnam.com

   Website: www.shimaxvietnam.com 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Sản phẩm mới | Mạng lưới kinh doanh | Tải tài liệu | Liên hệ
Copyright © 2013 SHIMAX VIET NAM. All rights reserved.