Mạng lưới kinh doanh

JAPAN
SHIMAX Co., LTD
190 Shimoniiyachi,Aza,Yotsuya,Daisen-shi,
Akita 014-0102,Japan
ÉTel +81-187-86-3400 
ÊFax +81-187-62-6402
y:E-mail:
nyc02@nyc02.com
     Website:www.shimax.co.jp

 

Văn phòng: SHIMAX VIET NAM
 73A Hoàng Diệu -P. Linh Trung-Q.Thủ Đức- Tp.HCM
É Tel : +848-2246 8080
Ê Fax : +848-3720 5369
È Mobile : 0967 63 73 78
Email : kinhdoanh@shimaxvietnam.com

   Website: www.shimaxvietnam.com 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Sản phẩm mới | Mạng lưới kinh doanh | Tải tài liệu | Liên hệ
Copyright © 2013 SHIMAX VIET NAM. All rights reserved.